Quilte-rally.

 
 
                                         Quilt-rally 2019 
 
         Forgår på følgende datoer
 
 
             4/5/6 April fra 9-18.00
 
 
 
 
Jette Sørup.