Quilte-rally.

 
 
                                         Quilt-rally 2018 
 
         Forgår på følgende datoer
 
 
              5-6-7 April fra 9-18.00
 
 
 
 
Jette Sørup.